November 6, 1997 (36th Parliament, 1st Session)

BQ